Sponsoren

Update rookvrij sportpark.

27 november 2019 19:45


Op de afgelopen ledenvergadering is er melding gemaakt om met directe ingang een begin te maken met een rookvrij sportpark.

Wat betekent dat precies?
Met dit beleid willen we onze voetballende kinderen het goede voorbeeld geven en ze de mogelijkheid bieden om in een rookvrije omgeving te kunnen sporten. Dat betekent dat we ouders, verzorgers, leiders, trainers, vrijwilligers, toeschouwers en andere aanwezigen vriendelijk verzoeken NIET te roken in het bijzijn van kinderen, langs de lijn, op het terras of waar dan ook op het sportpark.

Mag ik dan helemaal niet meer roken?
Jawel, maar niet in het bijzijn of in het zicht van kinderen. De vv Staphorst kiest de weg van de geleidelijkheid en biedt rokers de mogelijkheid om te roken in de daarvoor aangewezen rookzone. Deze is momenteel gesitueerd
achter het kantinegebouw. Roken onder de overkapping bij de ingang is niet meer toegestaan.

En verder nog bijzonderheden?
Nee, eigenlijk niet; de vv Staphorst verkiest op dit moment de optie om het roken te gedogen op het moment dat alle jeugdwedstrijden en trainingen zijn beëindigd, maar we gaan ervanuit, dat na het laatste fluitsignaal niet iedereen
massaal de sigaret opsteekt, terwijl er nog kinderen op het sportpark, het terras of in de kantine aanwezig zijn.

Daarom ons dringend verzoek: wacht gewoon netjes, totdat je ziet dat bezoekende teams met kinderen het sportpark hebben verlaten. Natuurlijk vanuit het oogpunt van gastvrijheid, maar ook om te begrijpen dat we het als vereniging belangrijk vinden dit gezamenlijk te willen uitstralen.

Volledig rookvrij sportpark?
Zoals gezegd kiest de vv Staphorst de weg van de geleidelijkheid op het gebied van het niet mogen roken, maar we zullen er in de toekomst niet aan ontkomen om ons te moeten houden aan de actuele regelgeving.

Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheid en danken u voor uw begrip en medewerking.

Bestuur vv Staphorst,

Delen