Cookie beleid v.v. Staphorst

De website van v.v. Staphorst is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsoren

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn dat de wet op de privacy 25 mei 2018 van kracht gaat, ook wij willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Bijgaand  de privacywetgeving, mochten er vragen of opmerkingen zijn, jullie kunnen altijd contact opnemen via de mail : [email protected]

PRIVACYVERKLARING VV STAPHORST.


Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke
gegevens wij van u verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.


Vv Staphorst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Persoonsgegevens die wij verwerken.


Vv Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
- Voorletters, roepnaam en achternaam.
- Geslacht.
- Geboortedatum.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummers (vast en/of mobiel).
- E-mailadres(sen).
- Pasfoto (indien nodig voor de KNVB spelerspas).
- Legitimatienummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.


Het kan voorkomen dat u of uw kind op een foto op onze website staat. Mocht u hier bezwaar
tegen hebben, dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken
van gezicht(en) of complete verwijdering van de betreffende foto(’s)) sturen naar
[email protected]


In specifieke gevallen kunnen er dieet- of medische gegevens gevraagd worden voor het
uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden
bewaard.


Waarom wij gegevens nodig hebben.


Vv Staphorst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
- Afhandelen van uw contributie en/of andere betalingen.
- Informeren over (sport)activiteiten.
- Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering.


Hoe lang wij gegevens bewaren.

Vv Staphorst zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


De bewaartermijn van persoonsgegevens is, vanwege de financiële administratie, zeven jaren na
beëindiging van lidmaatschap (datum uitschrijving).


Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en
evenementen zullen maximaal drie maanden na dato bewaard worden.


Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindeling zullen aan het eind van ieder
voetbalseizoen verwijderd worden.


Delen met anderen.


Vv Staphorst deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) met vrijwilligers
alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.


Verwerking en bewerking van uw persoonsgegevens vinden plaats in Sportlink waarmee ook
uitwisseling van (persoons)gegevens met de KNVB plaatsvindt.


Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is
gewaarborgd.


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.


Wij delen nooit persoonsgegevens met derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van uw
gegevens kan alleen als u geen lid (meer) bent van vv Staphorst. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar: [email protected] . Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer,
Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onder aan het paspoort zwart te maken,
ter bescherming van uw privacy. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet bewaard.


Beveiliging.


Vv Staphorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected] .


Vragen


Uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken wij elk jaar of het privacybeleid nog voldoende
waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kunt u terecht bij
[email protected]

Delen