Sponsoren

Vertrouwenspersonen

VV Staphorst is op zoek naar één of meerdere vertrouwensperso(o)n(en)!

Momenteel hebben we nog steeds een lege plek op de stoelen van de vertrouwenspersonen welke we graag zouden willen invullen! Een interessante en zeer belangrijke functie binnen een vereniging. In dit bericht vind je meer informatie over wat er van een vertrouwenspersoon wordt verwacht volgens de richtlijnen van de KNVB.
Mocht je interesse hebben dan gaan we graag een (oriënterend) gesprek met je aan. Ook als je niet aan alle ‘eisen’ voldoet, komen we graag met je in contact om te kijken wat er dan wel mogelijk is. De taken kunnen eventueel verdeeld worden als er meerdere geïnteresseerden zijn.
Wij nodigen je graag uit voor een kopje koffie om te kijken of het iets voor jou is. Je kunt dan een mailtje sturen naar secretaris@vvstaphorst.nl .
Hopelijk tot snel!

Reglement Vertrouwenspersoon 

Het bestuur van de Voetbalvereniging vv Staphorst (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal één persoon aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenspersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

1. Taken vertrouwenspersoon

2. Ongewenst gedrag

3. Vertrouwelijkheid

4. Profiel vertrouwenspersoon

Taken vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
- Eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag door overige leden van de
vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging;
- Aanspreekpunt voor (bestuurs)leden, donateurs, ouders, vrijwilligers en werknemers van
de vereniging voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken
hebben met ongewenst gedrag;
- Begeleiding van de melder van ongewenst gedrag in het verdere verloop van de melding;
- Bemiddeling naar aanleiding van de melding;
- Beantwoording van vragen en verwijzing naar hulpinstanties;
(anonieme) registratie van meldingen en jaarlijkse (anonieme) rapportage aan het bestuur
van de vereniging;
- Gevraagd en ongevraagd geven van adviezen en aanbevelingen aan het bestuur van de
vereniging ter voorkoming van ongewenst gedrag;

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

– seksuele intimidatie

– agressie en geweld

– pesten

– discriminatie

– interne criminaliteit

Ook zorgen over het welzijn van jeugdleden (bijvoorbeeld over de thuissituatie) kunnen aan de vertrouwenspersoon worden gemeld.

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.
Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder.

Profiel vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon:
– is geen lid van het bestuur van de vereniging;
– beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en
over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
– beschikt over zelfreflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische
opstelling;
– gaat zeer vertrouwelijk om met informatie;
– beschikt over aantoonbare deskundigheid;
– heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond;
– heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag;
– heeft kennis van de sociale kaart;
– heeft tenminste een HBO denk- en werkniveau;
– is bereid de nodige (na-)scholing te volgen.

Vertrouwenspersonen.jpg
Delen