Sponsoren

Agenda

Activiteiten in deze categorie op 23 mei:

A.L.V.

Uitnodiging

voor de algemene voorjaars-ledenvergadering van vv Staphorst.
Maandag 23 mei 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine van vv Staphorst.

AGENDA:

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.

3. Mededelingen bestuur.

4. Vaststelling notulen najaarsvergadering 8 november 2021 (ter inzage in de commissiekamer).

5. Vaststelling contributie en entreegelden 2022/2023.

6. Jubilarissen.

7. Vaststelling begroting 2022/2023.

8. Statuten wijziging (ter inzage in de bestuurskamer).

9. Bestuursverkiezing:
          Huidig bestuur:
          Voorzitter                                    Benny Miggels
          Secretaris                                   Margriet Mussche-Dunnink (aftredend, niet herkiesbaar)
                                                             Kandidaat Aranka Roodhof-Mussche

          Penningmeester                          Johan Schra
          Voetbalzaken selectie                  Niklas Hof
          Voetbalzaken lagere senioren      Vacant
          Voetbalzaken jeugd en dames      Marcel Kiekebos (aftredend, niet herkiesbaar)
          Commerciële zaken                     Piet van Lente (aftredend, niet herkiesbaar)
                                                             Kandidaat Agnes Heutink
          Algemene- en facilitaire zaken     Kandidaat Marcel Kiekebos

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden.
Eventuele tegenkandidaten voor de vacatures kunnen tot 24 uur voor aanvang van de leden vergadering bij het
secretariaat schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal drie leden.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Het bestuur

  • 23 mei 2022 20:00
Delen