Agenda

  • 17
    05
    2021
    Vooraankondiging ledenvergadering **update Agenda**
    Op maandagavond 17 mei ontmoeten we elkaar heel graag online tijdens onze online algemene ledenvergadering vanaf 20.15 uur. Deze vergadering organiseren we via een gebruiksvriendelijk online ledenvergaderingssysteem. Om je daarop toegang te kunnen geven hebben we je mobiele telefoonnummer nodig. Wil je je mobiele telefoonnummer mailen naar secretaris@vvstaphorst.nl o.v.v. van je naam.   Let op: de ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van 18 jaar en ouder.    Twee weken voor de ledenvergadering ontvang je toegang tot het ledenvergaderingssysteem. De stukken die bij de vergadering horen staan in het systeem, zo kun je alvast inloggen en kennisnemen van deze bijlagen. Op de avond zelf kun je een half uur van tevoren inloggen om te testen of het technisch lukt. Ervaar je technische problemen kun je ons bellen op de helpdesk. We zullen in de uitnodiging een telefoonnummer met je delen dat je kunt bellen tijdens de avond. We willen je vragen van tevoren vragen voor de rondvraag te mailen naar secretaris@vvstaphorst.nl  Dit zullen we ook nog vermelden in de agenda.   Ps. Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kunt u dit alsnog doen!   AGENDA Voor de algemene online ledenvergadering van vv Staphorst Maandag 17 mei 2021, aanvang 20:15 uur 1.Opening 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen bestuur 4. Vaststelling notulen najaarsvergadering 4 november 2019 5. Financieel verslag seizoen 2019/2020 6. Verslag en benoeming kascommissie: Roelof Kuiper                                                                    vacant                                                                    vacant (reserve) 7. Vastellen contributie en entreegelden seizoen 2021/2022 8. Vaststelling begroting seizoen 2021/2022 9. Pauze 10. Aanpassing statuten 11. Bestuursverkiezing:                Huidig bestuur:                                           Voorzitter                                                  B. Miggels                                           Secretaris                                                  M.C Mussche - Dunnink                                           Penningmeester                                        J. Schra                                           Algemene- en facilitaire zaken               J. Krol (aftredend, niet herkiesbaar)                                           Voetbalzaken selectie                              N. Hof (kandidaat)                                           Voetbalzaken lagere elftallen                     vacant                                           Voetbalzaken jeugd en dames                 M. Kiekebos                                           Commerciële zaken                                    P. van Lente (aftredend, herkiesbaar) Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. Eventuele tegenkandidaten voor de vacatures kunnen tot 24 uur voor aanvang van de online ledenvergadering bij het secretariaat schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal 3 leden. 12. Rondvraag 13. Sluiting    
Bekijk alle agendaitems >

Recente foto's

Uitslagen

Oktober 10 14:30 uur
1 Staphorst 1
3 FC Lisse
Bekijk alle uitslagen van de afgelopen week

Volgende wedstrijden

Bekijk programma aankomende week